Menu Zamknij


I. Płatność online
1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „parafia.drutarnia.pl” zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie wpłaty darowizny online na rzecz Parafii p.w. MB Fatimskiej w Drutarni w celu wsparcia jej działalności.
2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Przelewy24.pl. Przekierowanie do Przelewy24.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
3. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/przelewy-online)
karta kredytowa lub debetowa ( lista kart na stronie https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/karty-platnicze)
4. Więcej informacji dotyczących dokonywanych transakcji jest dostępnych pod adresem: https://www.przelewy24.pl/pomoc

II. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Fatimskiej mieszczącą się w: 42-660 Kalety, ulica Koszęcińska 26, tel. 34-357-77-56; 661-785-754, e-mail: mbf_drutarnia@kuria.gliwice.pl
2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.
4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Przelewy24. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Drutarni danych osobowych właścicielowi serwisu Przelewy24.pl – firmie Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
5. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.